Fiber Optik Kablonun Tarihçesi

Categories: Fiber Optik

İnsanlık tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetleri, çağlar boyunca değişik aşamalardan geçerek ve sürekli gelişerek bu günkü yapısına kavuşmuştur. Posta ve haberleşme insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

Haberleşmek için ışığın kullanımı da çok eski zamanlara dayanmaktadır.
Tarihte ilk defa 1842 yılında hafif kablo adı ile kullanıldığı bilinmektedir. Bir kablonun yansımalar yaparak bir kablo içerisinden akması şeklinde tanımlandığını ise 1884 yılında Collado’ nun makalesinde geçmektedir. Bunu izleyen yıllarda da 18. yüzyıl sonlarında semafor denilen işaret kodları ile telgraf bulunmuştur. Telgraf günümüzde halen kullanılmakta olan bir iletişim araçlarındandır.

Graham Bell, telefonu icad ederken taşıyıcı sinyal olarak gün ışığından faydalanmıştır. Telefon sinyallerini 200 metre uzağa gönderilmişti. Bu deneme ile fiberoptik üzerinden ışık ile veri taşınması fikrinin miladı gibi düşünülebiliriz.

Tabi ki bu güzel icad hava koşullarının uygunsuzluğu ve teknik imkansızlıklar nedeniyle geniş kitlelere ulaştırılamamıştır.
1870 yılında ise İngiliz fizik bilimci John Tyndall, tam ışık yansımasını nehirlerde deneyerek ışığı iletmeyi başarılı bir şekilde deneyimlemiştir. Bu aynı zamanda teorinin pratiğe dönüştüğü ilk bilinen uygulama olarak nitelenebiliriz.

İlk resmi uygulama ise 1910 yılında yapılmıştır. Uygulama “hallow tüpü” denilen tüp kullanıldı. Çünkü, hallow lambasının elekromanyetik dalgaları geniş alan içerisinde kontrol edebilme yeteneği vardır. 1910 yılının ilk uygulaması iç yüzeyi metal kaplamadan ve yüksek yansımalı hallow ile yapıldıktan sonra bunu 1930’ larda cam fiber (flaman) üzerindeki denemeler takip etmişti.

Cam fiberler 1950’ lere gelindiğinde ise ışık kanalı olarak delikli kart okuyucuların üzerinde kullanıldı. Bütün bu denemler sonunda 1960 yılında lazer başarısını gösterdi.

Fiber teknolojisi 1970′ lerden sonra veri kaybının azalmasıyla beraber fırlama yaşadı daha da ileriye gidecektir.

Fiber optik haberleşmesindeki iki temel unsur olan, ışık verici ve alıcısının gelişimi tamamlanmıştır. Fiberoptik kablo, günümüzün en çok tavsiye edilen iletişim kablosu olarak kullanılmaktadır.

2000′ li yıllardan sonra yaşanan gelişmeleri pek çoğumuz hayatımızda görmeye başladık. Ülkemizde de bu teknolojiyi son kullanıcılar yeni yeni kullanmaya başlıyorlar.

 

Yazar: Bilgisayar Yüksek Mühendisi Hüseyin ÇİT

Author: Haber Merkezi

Konu hakkında ki düşüncelerinizi yazın!