GSM ÇALIŞANLARININ SİGORTA SORUNU

Categories: Genel,GSM

SGK, GSM şirketlerinin baz istasyonundan asgari işçilik alamıyor

Ülkemizde var olan üç GSM şirketi normalde verdikleri ihaleleri kazanan alt yapı ve  baz istasyonu yapıcılarını SGK’ya bildirip, asgari işçilik ücreti ödenmesini sağlamalılar. Ancak, birincisinin (Turkcell) 33 bin, ikincisinin (Vodafone) 24 bin ve sonuncusunun (Türk Telekom) 20 bin baz istasyonu var. Bu baz istasyonu ve alt yapı çalışanlarının SGK’sı ise meçhul… Zira, SGK asgari işçilik ücreti listesinde baz istasyonlarını görememiş…

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85 inci maddesi;

Madde 85 – İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır…” diye başlar.

 

 

GSM ŞİRKETLERİNİN 75 BİNDEN FAZLA BAZI VAR

Cep telefonları ile sağlıklı görüşme yapabilmek için kısa aralıklarla baz istasyonu kurulması gerekmektedir. Bu sebeple de halen ülkemizde 75 binden fazla baz istasyonu var. İstasyonu yapımında, inşaat ve elektronik malzeme kullanıldığı gibi işletmeye alınabilmesi için de elektriğe ihtiyaçları var. Yani, her bir baz istasyonu için belli sayıda işçiye ve işçiye verilmiş ücretleri olması gerekir.

 

HAKSIZ REKABET VAR

Turkcell, Vodafona, Türk Telekom yani GSM şirketleri baz istasyonu yapım işini, genellikle, dünyaca bilinen  Eric.., Alc…, Moto…., Nok….Sie…., Hua,  firmalarına veriyorlar. Bu firmalar baz istasyonunun inşaat ve alt yapı işini Türk Taşaron şirketlerine veriyorlar. Ancak, gerek alt yapı gerekse de montaj işinde çalışanların büyük bir çoğunluğunun sigortası yok. Bu sebeple de gerek üstlenici yabancı şirketler gerekse de Türk Taşaronlar arasında büyük bir haksız rekabet var. Sigortasız işçi çalıştıranlar düşük tekliflerle işi alırken, sigortalı işçi çalıştıranlar gerçek fiyat teklifleri sebebiyle işi alamıyorlar. İşçilerini SSK’ya bildirenler arasında gerçek ücret değil genelde asgari ücret üzerinden prim ödeniyor.

 

SAYISIZ ÖLÜMLÜ İŞKAZASI VAR

Baz istasyonu yapımı ve çalışmaya alınması esnasında sayısız iş kazası oluyor ama olaylar genelde Sosyal Güvenlik Mevzuatına uyulmadığı için Türk Taşaronların üzerinde kalıyor. Ana yüklenici asıl şirketler ortada görünüyor. Kısaca, asıl işveren alt işveren ilişkileri düzensiz ve yasadışı.

 

SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU HAREKETE GEÇMELİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı 600 müfettişin her yıl bir veya birkaç sektörü asgari işçilik ücreti bakımından incelemeye alması yasal görevleri arasında ama bugüne kadar asgari işçilik listesinde esameleri okunmayan GSM baz istasyonu işine el atmaları gerekiyor. Hem kayıtdışılığı, hem haksız rekabeti hem de SGK’nın parasını kurtarırlar.

 

 

 

 

Kaynak: Ali TEZEL – 12.03.2012

Author: Haber Merkezi

Konu hakkında ki düşüncelerinizi yazın!