Amatör Telsizcilik Nedir?

Amatör telsizci , kendi devletlerinin verdiği lisanslarla, yurt içi ve yurt dışı ile, kendilerine ayrılan frekans bandlarından birinden, izin verilen modülasyon tiplerinden herhangi birini kullanarak haberleşen ve bunu hobi olarak yapıp bundan hiçbir menfaat sağlamayan kişilere verilen addır. Amatör telsizcilik için, aynen sürücü belgelerinde olduğu gibi, bir belge alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun nedeni amatör telsiz istasyonu işletebilmek için belirli bir bilgi birikimi bulunmasının gerekliliğidir. Amatör telsiz operatöru olmak için temel elektronik, istasyon işletime bilgisi, kanun ve yönetmelikler gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Amatör telsizcinin en iyi bilmesi gereken konulardan biri de bir doğal afetler ve olağanüstü durumlarda yapması gerekenlerdir. Tabi ki amatör telsizcilik sadece bu kadarla bitmemektedir.

Neden amatör telsizci olmak isteyeyim?

Amatör telsizci olursanız çevrenizle bir frekans üzerinden veya tekrarlayıcı istasyonlar sayesinde diğer amatörlerle mükemmel ve kesintisiz görüşmeler yapabilirsiniz. Uzun mesafeler arasında bilgisayarlar arası iletişim kurabilirsiniz hem de telefon faturanızı kabartmadan (Örneğin Paket Radyo, APRS, SSTV, Ekolink gibi olanaklarla Telsiz internet geçiş istasyonlarından tüm dünya ülkelerindeki başka amatör telsizciler ile aynı anda karşılıklı eşzamanlı sesle-görüntüyle-yazışmayla) haberleşebilirsiniz. Yörüngedeki uydular vasıtasıyla amatör telsizcilerle bağlantı kurmanız da mümkün.

Amatör telsizcilik sizinle aynı tür ilgi alanları olan Dünyanın bir başka yerindeki milyonlarca amatörden biri ile bağlantı kurmanızı sağlayacak sosyal bir hobidir.

Amatör telsizci belgesi almak ne kadar zordur?

Aslında o kadar da zor değil doğrusu. Türkiye’de iki sınıf ( A ve B ) Amatör telsizcilik belgesi için sınav yapılmaktadır. Bunlardan B sınıfı belge mors bilgisine gerek olmayan ve daha az puan ile alınabilecek olandır. Elektrik-Elektronik, Kanun-Yönetmelik ve istasyon işletmeciliği konularından gireceğiniz 3 yazılı, çoktan seçmeli sınavdan başarılı olmak kaydıyla B sınıfı belge almanız mümkündür.

Sınav için nereye başvurmalıyım?

KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü sınavı yapan yetkili tek kuruluştur. Yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında sınav düzenlemekteler. Sınav başvuruları da Online Ön Başvuru ile yapılabilir

 

Neden siz de eğlenceye katılmıyorsunuz?

Amatör telsizcilik (Ham Radio) ömür boyu süren, her kesimden insanın zevk alabileceği bir hobidir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 500.000 kişi lisanslı amatör telsizcidir. Bizim ülkemizde ise bu sayı 5.000 e yaklaşmıştır. Haydi sizlerle radyo dalgaları ile haberleşelim. Yalnız bu çok zevkli hobi bulaşıcıdır ve nesiller boyu aile bireylerinizin en zevkli hobisi olarak kalabilir dikkatinizi çekeriz 🙂

Amatör Telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır.
A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar,
B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez. Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

 

 

 

Kaynak: ANTRAK