Resim 1: 400 km mesafede ki ikinci-süpürme yansıması. Menzil aşımı mesafeden gelen bu yansıma hatalı bir menzilin görüntülenmesine sebep oluyor.

Bir radarın ünitesinin Rmaks azami ölçme mesafesi, sadece radar denklemiyle belirlenen değerine göre değil, aynı zamanda sinyal alış süresi dikkate alınarak hesaplanır.

Radardaki süre ölçme sistemi her yeni darbe gönderildiğinde sıfırlanır. Bu, algılanan menzilin her defasında sıfırdan başlayarak ölçülmesini sağlamak için yapılır. Alım zamanından sonra varan yansıma sinyalleri

  • gönderim zamanı içinde yer alır ve dikkate alınmaz. Çünkü bu süre boyunca radar donanımı sinyal almaya hazır değildir, veya
  • bir sonraki alma zamanı içinde yer alır ve ölçüm hatalarına veya menzil belirsizlik hatalarına yol açarlar.

Bir önceki gönderilen darbeye ait, çok uzaklardan yansıyan bu sinyaller, yeni gönderilen darbeye ait alınan yansımalarla karışıklıklara sebep olur ve Menzil Aşımı denilen bir hataya yol açar. Modern sayısal alıcılarda, yansımalarda oluşan bu menzil aşım hataları giderilmeye çalışılmaktadır.

Rmax = c0 ·( PRT – PW ) (1)

2
Rmax ( PRT – PW ) in [ µs ] in [ km ] (2)

6,66 µs

Formüldeki PW (darbe genişliği), bir hedef işareti üretmek için gerekli yankı darbelerinin tamamının dönmesi için gerekli süre olarak alınmalıdır!

Resim 2: Yalpalayan bir darbe tekrarlama frekansı ile menzil ötesinden gelen bir hedef işareti, takip eden gönderim darbesine uygun olarak ekranda kararlı bir konumda kalamıyor.

Azami menzil tayininde radarın Darbe Tekrarlama Zamanı (Pulse Repetition Time, PRT) önem kazanmaktadır, çünkü darbe tekrarlama zamanını aşan, hedeften dönüş süreleri radar ekranında(PPI-scope) yanlış noktaların görüntülenmesine yol açarlar. Bunlar yanlış menzil dönüşleri, şüpheli dönüşler veya ikinci-süpürme yansımaları olarak adlandırılır.

Gönderilen darbelerin tekrarlama frekansı ekranda görüntülenebilecek azami menzili etkiler. Ekranda görüntülenen mesafenin, radar denklemiyle belirlenen azami ölçme uzaklığını aşmaması gerekir. Görüntüleme eyleminin, bir sonra ki darbe gönderilmeden önce bitmiş olması gerekir.

Sürekli değişen (yalpalayan) bir darbe tekrarlama frekansı ile, menzil ötesi mesafelerden yansıyan hedef işaretleri ekranda küçük bir yay parçasından başka bir şekilde görünmez. Bu yansıma, sinyal alım süresinin bir darbeden diğer bir darbeye değiştiği bir ortamda, kullanılan radar cihazının cinsine özgü bir noktalar kümesi olarak ekranda görüntülenir. Bu ayrım özelliği sayesinde bilgisayar kontrollü sinyal işlemcisi doğru menzili hesaplayabilir. (Bu olay „katlanmanın giderilmesi” olarak adlandırılır.)

 

Resim 3: Bir şüpheli yansıma (ince daha uzun yay- IFF-yanıtlı olan için; kalın daha kısa yay bir birincil radara ait yansıma) ve yalpalayan Darbe Tekrarlama Frekansı kullanılan şüpheli IFF – yanıtı (nokta kümesi biçiminde).

Faz Dizi Anten kullanılan, daha modern 3D (üç boyutlu) radarlarda (örneğin RRP-117 gibi), artık bu menzil aşımından kaynaklanan hedefin belirlenmesindeki sorunları yaşamıyoruz. Bu sistemdeki bilgisayar, belirlenen bir şemaya uygun olarak, her gönderim darbesini ayrı ayrı yönlere yollar. Takip eden alım zamanı içinde bir yansıma geldiğinde, anten diyagramı çoktan tümüyle farklı bir yükseklik açısına yönelmiş olur.Resim 3 de IFF yanıtı bulunan normal bir hedef işaretini ve bunun yanında sürekli değişen Darbe Tekrarlama Frekansı kullanılarak elde edilen IFF in menzil ötesinden alınan işaretini göstermektedir. Burada şuna dikkat edilmelidir: IFF birincil radarın her senkron darbesini kullanmamaktadır. (Böyle çok sayıda IFF-menzil aşımlarının yarattığı rahatsızlık Sorgulama Vericisinin çıkış gücünün kısılması ile azaltılabilir).
.
.
.
.
Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener