Işınma Zamanı ve İsabet Oranı, Darbe Tekrarlama Frekansı hem de belirsizliğin bulunmadığı bir azami menzil ölçümü için gerekli Alış Zamanı Süresi bir Darbe Radarının zaman cetvelinin öğelerini meydana getirirler. Son olarak hem menzil ve azimut açısı çözünürlük yetenekleri, hem de muhtelif kör hızlar bu temel zamanlama parametrelerine bağlıdırlar. Bir Hava Trafik Kontrol Radarı (ATC) olarak çalıştırılan tek darbe teknolojisi kullanılmayan bir klasik radarda aynı azimut açısını yakalamak için gerekli veri yenileme hızı 5 saniyeden daha küçük olmalıdır. Böylece mümkün olabilen azami alış zamanı ve bunun bir sonucu olarak radarın teorik menzili kısıtlanır:

Resim 1: Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli

 

Radarın sinyalleri işlemesi ve bunların ekranda gösterilmesi gerçek zamanlı olarak (ya da sadece nispeten daha düşük, ancak sabit bir gecikmeyle) gerçekleştiğinden veri yenileme hızı yaklaşık olarak antenin dönme hızına eşittir. Radar anteninin aynı azimut açısını her 5 saniyede bir görmesi ve hedefin konumunu yeniden ölçebilmesi için dakikada en az 12 defa dönmesi gerekir.

Işınma Zamanı anten demetinin genişliğine (Açıklık Açısına) bağlıdır. İyi tasarlanmış bir parabolik antende bu değer örneğin 1,6° dir. Bu durumda tüm daire çevresi 360°/1,6° = 225 farklı açı bölgesine bölünür. Işın demeti bu her bölümde 5 s / 225 = 22 ms oyalanır.

Radarlar hedeflerden dönen çok zayıf yankı sinyallerini parazit sinyallerinden ya da ısıl gürültülerden ayırt etmek ve doğru bir yan açı ölçümü yapabilmek için darbe pekiştirme (Darbe Tümleştirme) denilen bir yöntemi kullanır ve bunun için genellikle belirli bir isabet oranına ihtiyaç vardır. Örneğin sinyal işlenmesi için gerekli isabet oranı 20 ise, o zaman bir darbe periyodu için geriye kalan olabilecek azami zaman 1 ms dir. Gerekli devreler kullanılarak, örneğin parazit sinyallerini bastırmak için sürekli süresi değiştirilen periyotlardan (yalpalayan Darbe Tekrarlama Frekansı) sadece alım zamanı 0,8 ms için olanı kullanılabilir. Bu alım zamanı içinde elektromanyetik dalgalar azami 120 km, yani 65 deniz mili kadar bir menzili kat ederler.

Bu radardan daha büyük bir menzil ya da ilave bir yükseklik açısı ölçümü yapması istenirse sinyalin işlenmesinde esaslı değişiklikler yapılmadan bu asla mümkün değildir. Alım zamanının kalan rezervin kullanılarak uzatılması ile isabet oranının arttırılması için isabet oranında yapılacak küçük değişlikler bile radarın algılama olasılığını olumsuz yönde etkiler.

 

 

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener