Hedefi Belirleme Hassasiyeti

Radar teknolojisinde hassasiyet, bir nesnenin konumunun ve/veya hızının, verilen bir zaman dilimi içerisinde, tahmin edilen veya ölçülen değerlerinin, nesnenin bu süre içerisinde ki gerçek konumuna veya hızına yaklaşma miktarı olarak adlandırılır. Bir radarda hassasiyet normal olarak bir sistematik hatanın istatistiki ölçüsü olarak sunulur ve aşağıdakiler gibi belirtilir:

  1. Hesaplanabilir: Bir konumun yeryüzü coğrafik koordinatlarına göre hassasiyeti
  2. Tekrarlanabilir: Bir kullanıcının daha önceden koordinatları aynı radyo yöngüdüm sistemini kullanarak ölçülmüş eski bir konuma tekrar dönebilme hassasiyeti
  3. Birbirine göreli : Bir kullanıcının (diğer olabilecek tüm hataları göz ardı ederek) bir konumu diğer bir konuma göre belirleyebilme hassasiyeti.

Bazı radarlara ait değerler:

RADAR Azimut Açı Hassasiyeti Menzil Hassasiyeti Yükseklik Hassasiyeti
BOR–A 550 < ±0.3° < 20 m
LANZA < ±0.14° < 50 m 340 m (185 km de)
GM 400 < ±0,3° < 50 m 600 m (185 km de)
AN/FPS–117 < ±0,18° < 463 m 1000 m (185 km de)
MSSR-2000 < ±0.049° < 44.4 m
STAR-2000 < ±0.16° < 60 m
VARIANT < ±0.25° < 25 m

 

Resim 1: Menzil hassasiyetine bağımlılık (Kaynak: MIT Lincoln Laboratory)

 

İstenen hassasiyet değeri, bulunan değerin gerçek değere göre belirsizliğini temsil eder ve gerçek değerin belirtilen olasılıkla bulunduğu değer aralığını gösterir. Tavsiye edilen olasılık seviyesi, bir değişkenin normal (Gauss) dağılımı için 2 standart sapmaya karşılık gelen % 95 değeridir. Tüm bilinen hataların hesaba katıldığı ifadesi, rapor edilen değerlerde ki hataların sıfıra yakın bir ortalama değere sahip olduğu anlamına gelir.

Herhangi bir bakiye sapma değeri, beyan edilen hassasiyet gereksinimine göre küçük olmalıdır. Gerçek değer, işletme şartları altında, ölçülen ve/veya gözlemlenen temsili örnek değişkenin istenen zaman, alan ve/veya hacım aralığında ki konum ve cepheyi dikkate alarak kusursuz olarak karakterize eden değerdir.

Bir nesnenin konumunun belirlenmesindeki hassasiyet, o radarın çözünürlük yeteneği ile karıştırılmamalıdır.

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener