Bazı önemli gösterge LTE sürücü test parametreleri:

1. RSRP: Referans Sinyali Alınan Güç. 
2. RSRQ: Alınan Referans Sinyali Kalitesi. 
3. RSSI: Alınan Sinyal Gücü Göstergesi. 
4. SINR: Sinyal-Parazit Gürültü Oranı. 
5. CQI: Kanal Kalite İndeksi. 
6. PCI: Fiziksel Hücre Kimliği. 
7. BLER: Blok Hata Oranı. 
8. DL Çıkışı: Aşağı Link Çıkışı. 
9. UL Çıkışı: Yukarı Bağlantı Verimi
Bunlar, LTE sürücü testi işlevi için çalışmak zorunda olduğumuz LTE sürücü test parametresi için ortak anahtar performans parametreleridir.
1. RSRP:
RSRP – Tek bir Referans sinyalinden alınan ortalama güç ve Tipik aralığı -44dbm (iyi) ila -140dbm (kötü) civarındadır.
RSRP (dBm) = RSSI (dBm) – 10 * log (12 * N)
2. RSRQ:
RSRQ – Alınan sinyalin kalitesini gösterir ve aralığı genellikle -19.5dB (kötü) ila -3dB (iyi) arasındadır.
Referans Sinyal Alındı ​​Kalitesi (RSRQ), E × 
UTRA taşıyıcı RSSI ölçüm bant genişliğinin RB sayısı olan N × RSRP / (E-UTRA taşıyıcı RSSI) oranı olarak tanımlanır . Pay ve payda ölçümler, aynı kaynak blok seti üzerinden yapılacaktır.
3. RSSI:
RSSI – Servise alınan hücreden istenen güç ile birlikte yayın gücü ve diğer gürültü kaynakları dahil olmak üzere tüm alınan gücü temsil eder ve aşağıdaki formül ile yukarıdaki parametrelerle ilişkilidir:
RSRQ = N * (RSRP / RSSI)

Burada N, E-UTRA taşıyıcı RSSI ölçüm bant genişliğinin Kaynak Bloklarının sayısıdır. RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi), tüm girişim ve termal gürültüyü de içeren toplam alınan geniş bant gücü (tüm sembollerdeki ölçüm) hakkında bilgi sağlayan bir parametredir. RSSI, UE tarafından e-NodeB’ye bildirilmez. Basitçe, UE tarafından raporlanan RSRQ ve RSRP’den hesaplanabilir. RSSI = geniş bant güç = gürültü + hizmet veren hücre gücü + parazit gücü Öyleyse, gürültü ve parazit olmadan,% 100 DL PRB etkinliğine sahibiz: RSSI = 12 * N * RSRP 

Nerede:

 • RSRP, 1 RE (3GPP tanımı) kabul edilen ölçüm frekans band genişliği içindeki tüm Referans Sinyal simgeleri boyunca alınan güç seviyelerinin ortalama gücüdür
 • RSSI tüm bant genişliği üzerinden ölçülür
 • N, RSSI boyunca RB sayısı ölçülür ve BW’ye bağlıdır
4. SINR:

SINR, sistem simülasyonunda kullanılan referans değerdir ve tanımlanabilir:

 • Geniş bant SINR
 • Belirli bir alt taşıyıcılar (veya belirli bir kaynak öğeleri için) için SINR

Hepsi aynı bant genişliği üzerinden ölçülür!

RSSP vs RSRQ – RSSI vs SINR

Aşağıda, hangi değerlerin LTE sinyal gücü değerleri için iyi ve kötü olarak değerlendirildiğini gösteren bir çizelge bulunmaktadır:

Referans Sinyalleri özetlenebilir: OFDMA Kanal Tahmini

Basitçe, Referans Sinyali (RS) Kaynak Elemanları (RE) eşleştirilir. Bu haritalama, belirli bir paterni izlemektedir (aşağıya bakınız).
 • Dolayısıyla, UE herhangi bir zaman noktasında, RS’yi taşıyan tüm RE’leri ölçer ve bir RSRP okuması elde etmek için ölçümleri ortalaması alır.
 • LTE’deki kanal tahmini referans sinyallere (WCDMA’daki CPICH işlevselliği gibi)
 • Zaman alanı içindeki referans sinyal pozisyonu sabittir (Tip 1 Çerçeve için 0 ve 4), frekans alanında ise Hücre Kimliğine
 • Birden fazla anten kullanılıyorsa (örn. MIMO), bir anten üzerinde referans sinyallere ayrılan Kaynak öğeleri diğer antenlerde DTX’dir
 • Referans sinyallerinin ait olduğu hücrenin tanımlanması için modüle edilir

RSRQ’ya hizmet eden hücre gücünün etkisi:

Gürültü sınırlı durum için örnek (parazit yok): Tüm kaynak öğeleri etkinse ve eşit güçle iletilirse
 • RSRQ = 1Tx için N / 12N = -10.8 dB
 • DTX hesaba katılarak 2Tx için RSRQ = N / 20N = -13 dB
(çünkü RSRP 1 kaynak elemanı üzerinden ölçülmekte ve kaynak bloğu başına RSSI 12 kaynak elemanı üzerinden ölçülmektedir).
RSSI’yı yalnızca RS RE’lerin iletildiği sembol zamanlarında ölçtüğünü unutmayın – Sayımı DTx’e atmamız gerekmez !!! 
Dolayısıyla, trafik olmadığında ve tek bir Tx anteninden yalnızca referans sembolleri gönderildiğini varsayarak (kaynak blokunun aynı sembolü içinde 2 tanesi vardır) RSSI yalnızca 2 referans sembolüyle üretilir, sonuç olur
 • RSRQ = N / 2N = 1Tx için -3 dB
 • RSRQ = 2Tx için -6dB

SNR ve RSRP

RSRP, tek bir alt taşıyıcı için ölçülür, 15KHz için noisepower = -125.2dBm
 • Gürültü şekli = 7 dB
 • Sıcaklık = 290 K
Varsayım: RSRP gürültü gücü içermez

Güç Hesaplama Örneği

RSRP, RSSI ve RSRQ’yi, 12 alt taşıyıcı ve 0.5 ms zaman alanlı bir kaynak bloğunun çok basit bir örneği için hesaplamaya çalışalım. Referans sembollerinin gücünü (kırmızı kare ile gösterilen) ve diğer veri kanallarını taşıyan diğer sembollerin gücünü (mavi kare ile gösterilir) aynı yani 0.021 watt olduğunu varsayalım. RSRP, verilen kanal bant genişliği için aşağı bağlantı referans sinyalinin doğrusal ortalamasıdır.
RSRP = 10 * günlük (0.021 x 1000) = 13.2 dBm
RSSI toplamda geniş bant gücü alırken. Bu nedenle, verilen kaynak blokta 12 taşıyıcının tümünün gücünü eklemek zorundayız.
RSSI = 10 * log (0.021 * 1000) + 10 * log (12) = 24 dBm
RSRQ şimdi RSRP’nin RSSI’ye N = 1 olan basit oranıdır
RSRQ = 10 * log (0.021 / (12 * 0.021)) = -10.79 dB

DBm vs dB’yi anlama

dB, iki güç değeri arasındaki oran iken, dBm mutlak bir güç değerini ifade etmek için kullanılır. RSRP’den ve RSSI den bahsedildiğinde mutlak güç değerlerinden söz ettiğimizden beri her zaman dBm kullanacağız ancak RSRP’nin RSSI’ya oranı olduğu için RSRQ ile dB kullanmamız gerekiyor.
5. CQI:
Kanal Kalite Göstergesi (CQI), bir UE’den eNode-B’ye gönderilen, uygun bir indirme bağlantısı iletim veri hızını, yani Modülasyon ve Kodlama Şeması (MCS) değerini belirtmek için gönderilen bilgileri içerir. CQI, 4 bitlik bir tamsayıdır ve UE’de gözlenen sinyal-parazit artı-gürültü oranına (SINR) dayalıdır. CQI tahmini işlemi, antenlerin sayısı ve algılama için kullanılan alıcı tipi gibi UE yeteneğini hesaba katar. Aynı SINR değeri için, bir UE tarafından desteklenebilen MCS seviyesi, eNode-B’nin iletim için optimum bir MCS seviyesini seçmesi için dikkate alınması gereken bu çeşitli UE yeteneklerine bağlı olduğundan, bu önemlidir. CQI bildirilen değerler, eNode-B tarafından LTE’nin önemli özellikleri olan aşağı bağlantı planlaması ve bağlantı uyarlaması için kullanılır.
LTE’de, 1 ila 15 arasında değişen 15 farklı CQI değeri vardır ve CQI ile modülasyon şeması arasında eşleme, aktarım bloğu boyutu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (36.213)
6. PCI:
Hücre Kimliği, fiziksel (PHY) katmanı Hücre Kimliğini ayarlar. Bu PHY katmanı Hücre Kimliği, Hücre Kimliği Grubu ve Hücre Kimliği Sektörünü belirler. 168 olası Hücre Kimliği grubu ve 3 olası Hücre Kimliği sektörü vardır; Bu nedenle, 3 * 168 = 504 olası PHY katmanı hücre kimliği vardır. Hücre Kimliği Otomatik olarak ayarlandığında, demodülatör Hücre Kimliğini otomatik olarak algılar. Hücre Kimliği El ile olarak ayarlandığında, başarılı demodülasyon için PHY katmanı Hücre Kimliği belirtilmelidir. Fiziksel katman hücre kimliği aşağıdaki formülden hesaplanabilir:
PHY katmanı Hücre ID = 3 * (Hücre Kimliği Grubu) + Hücre Kimliği Sektörü
Senk Tipi C-RS olarak ayarlandığında, Hücre Kimliği Otomatik seçimi devre dışı bırakılacak ve Hücre Kimliği el ile belirlenmelidir. Bunun nedeni, demodülatörün senkronizasyon için kullanılacak C-RS sırasının değerlerini bilmesi ve Hücre Kimliğinin bu değerleri belirlemesi nedeniyle olmasıdır. Daha fazla bilgi için RS-PRS konusuna bakın.
7. BLER:
3GPP TS 34.121, F.6.1.1, blok hata oranını (BLER) aşağıdaki gibi tanımlar: “Bir Blok Hata Oranı, alınan yanlış blokların sayısının gönderilen toplam blok sayısına oranı olarak tanımlanır. Bir Nakliye Bloğu, çevrimsel artıklık denetimi (CRC) yanlış. “
09/08. DL / UL Çıkışı:
2 × 5 MHz LTE sistemini varsayalım. Önce bir alt çerçevedeki (bir alt çerçeve 1 msanelik) kaynak öğelerinin sayısını hesaplarız: 
12 Alt taşıyıcılar x 7 OFDMA Sembolleri x 25 Kaynak Blokları x 2 yuvalar = 4,200 RE’ler 
Sonra 64 QAM kodlama olmadan varsayılarak veri hızını hesaplarız (64QAM aşağı bağlantı LTE için en yüksek modülasyondur): 
64QAM simgesi başına 6 bit x 4,200 Res / 1 ms = 25.2 Mbps 
MIMO veri hızı o zaman 2 x 25.2 = 50.4 Mbps’dir. Şimdi PDCCH ve PBCH kanalları, referans ve senkronizasyon sinyalleri ve kodlama gibi kontrol sinyalleriyle ilgili yükü azaltmak zorundayız. Bunların tahminleri şu şekildedir:

 • PDCCH kanalı bir alt çerçevede 14’ten 1 ila 3 sembolü alabilir. Ortalama 2.5 sembol olduğu varsayılarak, PDCCH’den kaynaklanan ek yük miktarı 2.5 / 14 =% 17.86 olur.
 • Downlink RS sinyali her 3 alt taşıyıcıda 4 sembol kullanır, sonuçta 2 × 2 MIMO konfigürasyonu için 16/336 = 4.76% yük oluşur
 • Birleştirilen diğer kanallar (PSS, SSS, PBCH, PCFICH, PHICH) ek yükün yaklaşık% 2.6’sına

5 MHz kanalının toplam yaklaşık yükü% 17.86 +% 4.76 +% 2.6 =% 25.22’dir. En yüksek veri hızı o zaman 0.75 x 50.4 Mbps = 37.8 Mbps’dir. Birçok aygıt sınıfı için modülasyon şeması yalnızca SISO modunda 16QAM olduğu için, bağlantı oranının daha düşük olacağını unutmayın. Buraya dahil ettiğim tepe kapasitesini hesaplamak için başka bir teknik de var: 4 × 4 MIMO yapılandırması ve 64QAM kod oranı 1 olan 2 × 20 MHz LTE sistemi için: Downlink veri hızı:

 • Pilot yük (4 Telsiz antenleri) = 14.29%
 • Ortak kanal yükü (1 UE / alt çerçeveye hizmet etmek için yeterli) =% 10
 • CP genel masrafı =% 6.66
 • Güvenlik bandı yükü =% 10

Veri yolu hızı = 4 x 6 bps / Hz x 20 MHz x (% 1-14.29) x (% 1-10) x (% 1-6.66) x (% 1-10) = 298 Mbps. 
Uplink veri hızı: 
1 Tx anten (MIMO yok), 64 QAM kod oranı 1 (Tipik UE’ler sadece 16QAM’ı destekleyebilir.)

 • Pilot yük =% 14.3
 • Rastgele erişimli yük = 0.625%
 • CP genel masrafı =% 6.66
 • Güvenlik bandı yükü =% 10

Uplink veri hızı = 1 x 6 bps / Hz x 20 MHz x (% 1-14.29) x (% 1-0.625) x (% 1-6.66) x (% 1-10) = 82 Mbps. Bu yöntemlere alternatif olarak kapasitenin daha doğru hesaplanması için 3GPP belgesi 36.213, Tablo 7.1.7.1-1, Tablo 7.1.7.2.1-1 ve Tablo 7.1.7.2.2-1’e başvurulabilir. Sonuç olarak, LTE kapasitesi aşağıdakilere bağlıdır:

 • Kanal bant genişliği
 • Ağ yüklemesi: Bir hücredeki yükü etkileyen abone sayısı
 • Sistemin yapılandırma ve kapasitesi: 2×2 MIMO, SISO ve MCS şeması olsun.

İşyeri Sorun Giderme

DL


UL


Kaynak: www.elektronikhaberlesme.org