Resim 1: Menzil Çözünürlüğü

Bir radarın hedef çözünürlüğü, aynı azimut açısında bulunan, fakat farklı menzillerde ki iki veya daha fazla hedefi birbirinden ayırt etme yeteneğidir. Özellikle atış-kontrol radarlarının hedefleri metreler mertebesinde birbirinden ayırt edecek kadar hassas olması gerekir. Arama radarları genellikle daha az hassastır ve sadece birbirinden yüzlerce metre veya hatta mil açıklıkta bulunan hedefleri ayırt ederler. Çözünürlük genellikle ikiye ayrılır; menzil çözünürlüğü ve azimut açısı çözünürlüğü.

Dalgaların yayılma sırasındaki kat ettikleri mesafe şu formülle hesaplanır L = c0 · τ.

Menzil çözünürlüğünün kalitesi gönderilen darbenin genişliğine, hedeflerin tipine ve boyutuna, alıcının ve ekranın verimine bağlıdır. Menzil çözünürlüğünü belirleyen en önemli etmen gönderilen darbenin genişliğidir. Diğer bütün parametreleri en iyi verimlilikte tasarlanmış bir radar sisteminde, aralarında yarı darbe süresine karşılık gelen açıklık bulunan hedeflerin radarda birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bu nedenle, bir radar sisteminin teorik menzil çözünürlüğü aşağıda ki formül ile hesaplanabilir:

Sr c0 · τ (1)

2

Bir örnek, birbirine çok yakın duran iki hedef:

Resim 2: İki hedeften gelen tek hedef işaretinin canlandırılması 

 

Ve başka bir örnek, açıklık yeterince büyük:

Resim 3: İki hedef işaretinin canlandırılması

Darbe-içi modülasyonlu radarlar

Resim 4: Gönderici bant genişliğine bağlı olarak menzil çözünürlük diyagramı

Darbe sıkıştırma tekniği kullanan radarlarda menzil çözünürlüğü, artık gönderim darbe süresi ile değil, darbe sıkıştırması sonrası çıkış darbe süresinin uzunluğu ile belirlenmektedir. Bu çıkış darbesi BWtx bant genişliğine bağlıdır (ve bunun bir sonucu olarak gerekli alıcı bant genişliği de aynı olmalıdır).

Sr c0 (2)

2 · BWtx

Böylece bu radarlar uzun gönderim darbe genişliğine rağmen çok daha iyi bir menzil çözünürlüğüne ulaşırlar. Gürültü, modülasyon desenine eşzamanlı olamadığından etkisi az olmaktadır. Bir yankı sinyali gürültü seviyesinden çok daha küçük olsa bile ayırt edilebilir. Yani çok küçük darbe güçlerinde radar çok uzun bir menzile ulaşabilir. Daha kuvvetli bir darbe sıkıştırma ile elde edilen bir büyük geniş bant genişliği, sıkıştırılmış darbenin daha dar ve menzil çözünürlük yeteneğinin daha da iyileştirilmiş olması anlamına gelir. Resim.4 menzil çözünürlüğü ile bant genişliği arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 100 MHz bant genişliği ile teorik olarak 1,5 m lik bir menzil çözünürlüğü elde edilebilmektedir.

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener