Resim 1: Doluluk-boşluk yüzdesi

Radarlarda, radar denkleminde kullanılması nedeniyle en çok darbe gücü belirtilir. Verilen bu güç çok kısa bir zaman olan PW darbe genişliği süresince üretilen bir güçtür. Bu gücün gerçek değerini ölçebilmek için nispeten frekanstan bağımsız çalışması nedeniyle (güç bu cihazda ısıl olarak algılanır) sadece ortalama gücü ölçebilen güç ölçü cihazları kullanılır.

Modülatör kondansatörlerinin gönderilecek ortalama güçten bir miktar daha fazla gücü göndericinin güç kaynağına sağlayabilecek kapasitede olması gerekir.

İngilizce radar kitaplarında sıkça „duty cycle”, yani „doluluk-boşluk yüzdesi” kavramı kullanılır. Bu, darbe-tekrarlama-frekansı ile darbe genişliğinin çarpımı olup, gönderim süresinin darbe tekrarlama süresine olan yüzdesini gösterir.

Aşağıda ki eşitlik ile darbe gücü ve ortalama güç birbirlerine dönüştürülebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener