Atmosferik kayıplar sinyalin hedefe gidiş ve dönüşü sırasında atmosferden kaynaklanan zayıflatma kayıplarının tümünü kapsar. Bu zayıflatma temel atmosferik zayıflatma La, ve sis veya yağmur durumunda oluşan hava ile frekansa sıkı sıkıya bağlı ilave zayıflatma Lw den meydana gelir. Bu sise veya yağmura bağlı atmosferik zayıflatma türü 3 GHz altındaki frekanslarda pratikte ihmal edilebilir.

Demet biçimi kayıpları 3 dB bant genişliği içinde hedefe ait alınan n adet yansıma genliğinin anten diyagramı ile modülasyonu sonucu ortaya çıkar. Çok küçük bir m isabet oranı ile çalışan radarlarda bu değer çizelgede verilen değerden hayli büyük olabilir.

Bant genişlik kayıpları ara frekans bant genişliği ile uyumsuzluklar sonucu meydana gelir. Daha dik darbe kenarı ve bunun sonucu olarak daha iyi bir menzil çözünürlüğü elde etmek için sinyal-gürültü oranını olumsuz etkilemesine rağmen radarlarda bir optimal süre-bant genişlik çarpımı kullanılır.

Dalgalanma kayıpları için Swerling tarafından dört model durumu tanımlanmıştır.

Tümlev alma kayıpları alınan toplam enerjinin n darbeye (isabet oranına!) dengesiz dağılımı sonucu ortaya çıkar. Gürültü seviyesine yaklaşan seviyelerdeki bileşenler takip eden veri işlenmelerinde dikkate alınmaz.

Alıcıların ve göndericilerin iletim hattı kayıpları dipleks ve dubleks cihaz gibi radara özgü modüllerden kaynaklanır.

 

Liste 1: Radar Kayıpları

 

 

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener