Resim: Bir B 26 bombardıman uçağının azimut açısına göre 3 GHz lik bir frekansta deneysel olarak çıkartılmış göreli yansıtma yüzeyi σ /σ0 (kaynak Skolnik)

Bazı yayınlarda keza etkin yansıtma yüzeyi olarak adlandırılan yansıtma yüzeyi, bir uçan cisme özgün birçok etmenlere bağlı olan bir büyüklüktür. σ-değerinin matematiksel hesabı sadece basit yüzeylerde yapılabilir, şöyle ki yansıtma yüzeyi cismin biçimine ve dalga boyuna bağlıdır, diğer bir deyişle cismin yapısal boyutlarının dalga boyuna olan oranına bağlıdır.

 

Etkin yansıtma yüzeyi pratik olarak şunlara bağlıdır:

  • Uçan cismin büyüklüğü;
  • O anki uçuş noktası;
  • Radar cihazının gönderim frekansı;
  • Kullanılan malzemeler;
  • ve uçan cismin yüzeyinin elektriksel özellikleri.

Bir yolcu uçağının tasarımında etkenlik ve güvenlik öne çıkarken, buna karşılık askeri amaçlı bir uçakta yansıtma yüzeyinin olabildiğince küçük tutulmasına dikkat edilir. Stealth- teknolojisi adını verdiğimiz bu teknoloji körfez savaşında başarıyla kullanıldı, fakat Kosova savaşında Sırp radarlarının (P–12 ve P-18) çok alçak frekansları kullanması nedeniyle Stealth bombardıman uçaklarının pilotları bilindiği üzere büyük sorunlarla karşılaştı.

 

Yansıtma yüzeyinin hesaplanması

Aşağıda ki formül gelen dalganın kapıldığı ve uzaya her yönde eşit olarak tekrardan yansıtıldığı varsayımıyla, yansıtma yüzeyini etkin yüzey olarak vermektedir. Radar alıcısı anteninin yüzeyine, sadece yansıtılan gücün r menzilindeki güç yoğunluğu isabet eder. Radar kesiti σ şöyle tanımlanır:

σ = 4·π·r2·Sr σ: görünen yüzey [m²], geri yansıtma yeteneği için ölçü
St: Radar hedefi üzerindeki gönderici gücü yoğunluğu [W/m²]
Srr menzilindeki yansıtılmış güç yoğunluğu in [W/m²]
(1)

St

Etkin yansıtma yüzeyini hesaplanmasında kullanılan formüller optik kurallara, keza frekansa bağımlı yansımaların, radar cihazının dalga boyundan çok çok uzaklarda bulunan nesnelerden kaynaklandığı koşulu altında geçerlidir.

 

Çizelge 1: Bazı geometrik nesnelerden yansımalar

 

Nokta biçimli hedeflerin yansıtma yüzeyi
Hedefler σ[m2] σ[dB]
Kuş 0,01 -20
İnsan 1 0
Yelkenli 10 10
Otomobil 100 20
Kamyon 200 23
Köşe yansıtıcı 20379 43,1

Çizelge 2: Nokta hedefler için geri yansıtma yüzeyi

 

Nokta biçimli hedefler, boyutları bir menzil hücresinin (bakınız Menzil Çözünürlüğü) boyutlarından daha küçük olan hedeflerdir.

Bazı örnek olarak verebileceğimiz hedefler geometrik boyutlarına göre çok yüksek değerlerde bir yansıtma yüzeylerine sahiptir ve gönderilen enerjinin hayli büyük miktarını yansıtırlar. Yanda ki çizelgede X-bandında ki bazı yansıtma yüzeylerine ait örnekler bulunmaktadır.

Çizelge değerleri: M. Skolnik, „Introduction to Radar Systems”, 2nd Edition, McGraw-Hill, Inc 1980, Sayfa 44.
Köşe yansıtıcı, kenar uzunlukları 1,5 m olan bir üçgen yansıtıcının yansıtma yüzeyine bir örnektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener