Resim 1: Radar Prensibi

Radarın çalışma prensibi ses dalgası yansıma prensibine çok benzer. Sesi yansıtan bir nesneye doğru bağırmanız halinde (örneğin bir kayalık vadide veya mağarada) bir yankı işitirsiniz. Eğer sesin havada yayılma hızını biliyorsanız nesnenin mesafesini ve genel yönünü hesaplayabilirsiniz. Dönüş yankısı için geçecek süre ses hızı biliniyorsa kabaca hesaplanabilir.

Radar, elektromanyetik enerji darbelerini Şekil 1. de görüldüğü gibi kullanır. Radyo Frekans (rf) Enerjisi nesneye ulaşır ve tekrar nesneden yansıyarak geri döner. Enerjinin küçük bir kısmı yansır ve radar setine geri gelir. Dönen bu bölüme aynen ses terminolojisinde olduğu gibi YANKI adı verilir. Radar seti yankıyı yansıtan nesnenin yön ve menzilini tespit etmek için kullanır.

 

Radar şu kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır:

RAdio (Aim)° Detecting And Ranging
(Radyo (Hedef) Algılama ve Menzil Tayini)

 

Modern radar aygıtları, genellikle, bir hedefe ait yankı sinyalinden daha fazla veri elde edebilir. Bununla beraber geçen süre esas alınarak hesaplanan menzil değeri bir radar aygıtının öne çıkan en önemli özelliğidir.

 

Radar Temel Prensipleri

Aşağıda ki resim bir birincil radarın çalışma prensiplerini göstermektedir. Radar anteni hedefe bir mikrodalga sinyali yollar, hedefe çarpan sinyal yansır ve bir alıcı cihaz tarafından alınır. Alıcı anten tarafından alınan elektrik sinyaline yansıma veya dönüş sinyali denir. Radar sinyali güçlü bir yüksek frekans üreteci tarafından üretilir ve çok hassas bir alıcı tarafından yeniden alınır.

Resim 2: Bir Birincil Radar Öbek Şeması

Tüm hedefler dağınık yani çok değişik yönlere yansıma yaparlar. Yansıma sinyallerine serpme adı verilmektedir. Backscatter (Geri Serpme) hedefe gidiş yönünün tam tersine olan yansıma sinyalleri için kullanılan bir İngilizce terimdir.

Radar sinyalleri geleneksel PPI (plan position indicator) olarak adlandırılan ekranlarda görüntülenir. Bununla beraber çok daha gelişmiş radar görüntüleme sistemleri de bulunmaktadır. Ekranda merkezden kenara doğru, dönen parlak çizgi antenin yönünü ve hedefin yan açısını belirtir.

„Aim” Hedef kelimesi 2. Dünya Savaşı sırasında kullanıldı. Artık bu kelime radar sadece hedefler için kullanılmadığından terk edildi.

 

 

Kaynak: Radartutorial – Zafer Yener