VSAT Sistem

VSAT tanımının içinde yeralan “çok küçük” ifadesi, yere, duvara veya çatıya takılan, çapı 0,9-2,4 m arasındaki çanak antenlere karşılık olarak kullanılır. Vsat terminalleri point-to-point (noktadan noktaya) ya da point-to-multipoint (noktadan çok noktaya) haberleşme  için kullanılan uydu terminalleridir. VSAT terminalleri ile farklı coğrafi konumlardaki istasyonlar arasında ses,data ve video taşınabilmektedir.  Anten boyutları 0.9m-2.4m çapları arasındadır. Ev kullanıcılarına ya da şirketlere, karasal sistemlerin ulaşamadığı farklı coğrafyalarda hizmet verirler. Deniz üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde, kıtalar arası yolculuk eden gemilerde, Mobil araçlar üzerinde ya da kırsal bir alandaki baraj şantiyesinde kullanılabilirler. Sistem ihtiyaçlarına göre farklı network tasarımlarına olanak vermektedir. En önemli avantajlarına baktığımızda aşağıdaki maddelerin ön plana çıktığını görürüz.

 • Tek bir network üzerinden çift yönlü ses,data ve video aktarımı,
 • Kolay ve kısa sürede kurulum (2.4 metrelik bir antenin kurulması ve devreye alınması 2-3 gün gibi bir süre almaktadır.
 • Network rahatlıkla genişletilebilir. Coğrafi nedenlerden dolayı altyapının olmadığı yerlerde düşünülebilecek en pratik çözümdür.
 • Yeni lokasyon ekleme maliyetinin düşük olması.
 • Haberleşme sistemlerinden beklenen en önemli parametrelerden biri olan Availability (Kullanılabilirlik) oranının  %99.5-%99.9 gibi oldukça yüksek bir seviyede olması.
 • Bandgenişliğinin lokasyonlar arasında istendiği gibi dağıtılmasına olanak tanıması

 

VSAT Kurulum

“VSAT” sistemleri araştırılırken genellikle karasal hatlarla kıyaslanmaktadırlar. Aslında bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü; karasal hatlar ile VSAT terminalleri ya da  diğer uydu sistemleri genel hatlarıyla bakıldığında aynı işi yapıyor gözükselerde, kullanıcı profili ve ihtiyaçları açısından bakıldıklarında birbirlerinin yerlerini tutamazlar. Örneğin; Kırsal bir kesimde iletişim (Telefon,data,fax,video) için hiçbir altyapısı olmayan şantiyenin, merkez ofisi ile haberleşmesi için kullanılan VSAT sisteminin maliyetini ve sağladığı kapasiteyi, şehir merkezindeki bir karasal yapı ile mukayese etmek çok doğru sonuçlar vermeyecektir. Uydu haberleşme sistemleri karasal hatlara alternatif olabilirler, ancak birebir rakip olmamalıdırlar. Kullanım alanları ve elde edilen faydalar birbirlerinden farklıdır.

VSAT sistemlerinin, özel şirketler için en büyük avantajlarından bir tanesi, kendi networkleri üzerinde tam bir kontrole sahip olmalarıdır.  Diğer özel şirketlerden ya da kullanıcılardan bağımsız bir şekilde networkleri üzerinde istedikleri düzenlemeleri yapabilecek esnekliğe sahiptirler. Ellerinde tuttukları bandgenişliğini, istasyonlar arasında istedikleri gibi dağıtabilir, önemli gördükleri istasyonlar için sabit kapasite atayabilir, yeni istayon kurulumu talep edebilirler.

Az önce VSAT terminalleri için farklı network yapılarından bahsettik. VSAT terminalleri üretici firmalara göre değişen çalışma prensiplerine sahiptir. Tüm istasyonların Merkezi bir yer istasyonu ( HUB ) üzerinden haberleştikleri (star yapı ) ya da Merkezi Yer istasyonu olmadan (HUBLESS) doğrudan kendi aralarında da iletişime geçebilirler (Mesh yapı).

 

Başlıca Kullanım ve Uygulama Alanları Nelerdir?

VSAT yer istasyonunun, sıradan bir yerel ağ bağlantısına kıyasla, en önemli avantajı, sistemin, karasal ağların yetersizliğine bağlı olmayışıdır. Uydu kapsama alanının olduğu heryerde, yeni bir istasyon kurulabilir ve çok kısa sürede sisteme dahil edilebilir. VSAT sistemlerine bakıldığında Indoor (içbirim) ve outdoor(dışbirim) ekipmanlarından oluştuğunu görürüz. Çanak anten, LNB, Transciever gibi dış birimler ile uydumodem, voice cihazları gibi iç birimler mevcuttur.

VSAT sistemleri birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra, bankacılık, finans ve sigortacılık gibi alanlar olmak üzere, menkul kıymet, üretim, dağıtım, perakendecilik, enerji, ulaşım ve taşımacılık, otelcilik-konaklama, otomotiv, güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarında da hizmet verebilmektedir.

Kullanım Alanları:

 • Satış noktaları
 • Bankamatikler
 • Elektronik veri değişimi
 • Elektronik fon transferi
 • Envanter yönetimi
 • Müşteriye ait finansal bilgiler
 • Şirkete ait finansal bilgiler
 • Alarm ve güvenlik

VSAT Uygulamaları:

 • Kriz yönetimi
 • Video konferans
 • Gerçek zamanlı mültimedya uygulamaları (haber, borsa, iş, finans, yayıncılık vb.)
 • POS işlemleri
 • Organize sanayi alanları
 • Kurumsal kaynak planlaması (ERP ve CRM)
 • Dosya transferi (FTP)
 • İçerik dağıtımı
 • Doğal gaz boru hatları denetimi
 • Şubeler ve bölgeler arası ağ oluşturmak

VSAT monitoring (izleme)

VSAT sistemlerinin operasyonu Merkezi Yer İstasyonundan ya da sisteme dahil olan Master bir istasyon tarafından yapılır. Sistemdeki tüm istasyonların uydu kesimi ile ilgili parametreleri çeşitli yazılımlar ile takip edilir. Uzaktan müdahaleler ya da otomatik ayarlar ile sistem performansı sürekli üst seviyelerde tutulur. VSAT sistemlerinde son kullanıcı ile merkez ofis arasında tek bir servis sağlayıcı olduğu için güncellemeler, yeni eklemeler, arıza tespiti ve arızanın giderilmesi süreçleri çok kısa sürelerde çözümlenebilmektedir. VSAT sistemlerinde TDMA, CDMA ya da FDMA iletişim tekniklerinden biri kullanılabilir.

VSAT Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Sahip olduğu hizmet çeşitliliğiyle VSAT sistemi, sadece ulusal sınırlar içerisinde kalmayıp, uydunun kapsama alanında bulunan hemen her yerde kullanılabilir. Sistem içinde kullanılan özel algoritmalar yardımıyla güvenlik üst düzeye çıkartılmıştır. VSAT sistemi hızlı bir şekilde değişen haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek bir yapıya sahiptir.

Hizmet Çeşitliliği

Çok port/çok protokol özelliği VSAT sistemi üzerinden kullanıcıya birden çok sayıda uygulama seçeneğinden faydalanma imkânı sağlamaktadır.

VSAT şebekesi SNA/SDLC,BSC(3270/3780),X.25,X.3 PAD ve TCP/IP protokollerini destekler ve protokol aldatmacası (protocol spoofing) yaparak sorgulamayı elimine eder. VSAT kanallarından sadece veri iletişimi yapılır. Sorgulama bilgileri uyduya çıkmadığı için cevap süresi kısalır ve performans artışı olur.

Küresellik

Uydu üzerinden haberleşme olanakları yalnız ulusal sınırlarla kısıtlı kalmayıp, uluslararası servisler için de uygun bir altyapı oluşturur. Turksat1C uydusu Avrupa-Türkiye ve Orta Asya’yı aynı anda kapsayan çok geniş kapsama alanına sahiptir.

Süreklilik

VSAT, Türksat uyduları, Türksat Hub istasyonu ve VSAT terminallerinden oluşan iletişim yapısı ile, hem en az sayıda arıza olma özelliği hem de birimlerin yedeklenmiş olması ve iki arıza arasındaki ortalama sürenin uzunluğu ile karasal sistemlere göre oldukça yüksek bir avantaj sağlar.

Yayın Özelliği

Uydu haberleşmesinin gereği olarak haberleşme yalnız noktadan noktaya bir nitelikle sınırlı kalmayıp, tek yönlü yayın özelliğini de desteklemektedir. Büyük hacimli bilgilerin birden çok merkeze aktarılmasında süre avantajı sağladığı gibi, uzak noktalara aynı anda ve sürekli data aktarımı olanağıyla kullanıcıya önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Güvenilirlik

VSAT sisteminin sürekliliğini artıran nedenler aynı zamanda güvenilirliğini de sağlamaktadır. Kullanılan özel algoritmalar haberleşme kalitesiyle birlikte güvenilirliği de üst seviyeye çıkartmaktadır.

Esneklik ve Kolay Genişleme

Günümüzdeki haberleşme ihtiyaçlarının ani ve değişken olması, haberleşme altyapısının oldukça esnek olmasını gerektirmektedir. Bu yüzden tesis, servis ve gerekli yerlere, gerektiği kadar yatırım ilkesi ön plana çıkmaktadır.

Hızlı Tesis ve Etkin Servis

VSAT terminallerinin çok küçük anten ile bina içi birimden oluşması, karasal sınırlılık ve bağımlılıklarının olmaması büyük kolaylık sağlamaktadır. Merkezi denetim ve yönetim ise bu sistemlerin aktif bir iletişim ağına dönüşmesini sağlamaktadır.

Merkezi Denetim ve Yönetim

Hub istasyonunun birden fazla değişik yerleşimde yedeklenmesi sonucu herhangi bir uç noktada hasar gören VSAT terminali bütün haberleşmenin sürekliliğini etkilememektedir. Ayrıca VSAT terminallerinin küçük olusu ile hızlı tesis ve servis olanağı, ayni bölgede haberleşmenin hızla yeniden sağlanmasına imkan vermektedir.

VSAT Sisteminin Mimarisi

VSAT sistemleri uygulamaya bağlı olarak değişik mimarileri desteklemektedir.

• Noktadan noktaya

• Yıldız topoloji

• Tek yönlü yayın (Broadcast) şebekesi

• Çift yönlü etkileşimli (Interactive) şebeke

VSAT sistemleri esnek yapılarından dolayı; ses, veri ve görüntü iletimini ayrı ayrı ya da ayni anda gerçekleştirebilir. Bu esneklik, video konferans ile dağıtık veri işlem ve yedekleme türünde çeşitli uygulamalara da olanak sağlar.

Hub istasyonundan VSAT’lara olan iletişim TDMA (Time Division Multiplexed Access) kanalı vasıtasıyla yapılır. Her bir veri paketinin adresi bellidir. Böylece VSAT’lar kendi adreslerine yollanan mesajları alır ve diğerlerini dikkate almaz. VSAT’lardan hub istasyonuna doğru olan iletişimde TDMA (Time Division Multiple Access) tekniği kullanılır. Birçok VSAT tek bir uydu kanalını paylaşabilir ve böylece maliyetlerde azalma sağlanır.

Şebeke protokolleri, uydu iletişim kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak VSAT’lar ve Hub istasyonu arasındaki veri alış verisini sağlar. Birçok VSAT şebekesinde Hub istasyonundan VSAT’lara sürekli olarak TDMA sinyali gönderilir. VSAT şebekesinde kullanılan çoklu erişim tekniği, sistemin performansını ve işlem gecikmelerini kontrol eder.

VSAT teknolojisi Türkiye’deki iletişim ortamı için ideal bir çözümdür.

 

 

 

Benzer Konular: